Toshiba 東芝シュネデール・インバータ株式会社
生産終了品

多機能・小形インバータ TOSVERT VF-S11

入力電圧クラス/容量範囲
単相 200V 0.2~2.2kW
(適用モータ:3相200V)
3相 200V 0.4~15kW
3相 400V 0.4~15kW
3相 200V 0.4~3.7kW(全閉型)
多機能・小形インバータ

全て (PDF; 3.1 M byte)
表紙 (PDF; 0.4 M byte)
特長 (PDF; 0.6 M byte)
業種別・用途別の適用機能 (PDF; 0.4 M byte)
標準仕様 (PDF; 0.3 M byte)
接続図と端子の機能 (PDF; 0.3 M byte)
外形寸法・周辺機器 (PDF; 1 M byte)
インバータをお使いになるお客様へ/パラメータ一覧 (PDF; 0.6 M byte)
全閉ボックス型・東芝インバータシリーズ (PDF; 0.4 M byte)
裏表紙 (PDF; 0.6 M byte)
   
パラメータ一覧表 (詳細) (PDF; 0.4 M byte)
Adobe Readerのダウンロード